UDLEJNINGSBETINGELSER:

Depositum for leje af forsamlingshuset er kr. 1000.
Frist for opsigelse af lejemålet uden tab af depositum er 3 måneder før udlejningsdato, dog 6 måneder
ved konfirmation.
Depositum tilbagebetales, hvis kontrakten ikke er misligholdt.
Lejen + obligatorisk slutrengøring 500 kr. og betales på bankkonto 7110 0002058451.
Husk at angive dit navn samt lejedato i beskedfeltet, når du indbetaler.

Lejer er personligt ansvarlig for Egå Forsamlingshus` inventar m.m.
Forsamlingshuset skal afleveres, som det modtages. Oprydningsvejledning findes i forsamlingshuset.
Denne skal følges/overholdes og gennemgås med den nøgleansvarlige ved aflevering.

Arrangementet skal holdes indendørs. Døre og vinduer skal være lukkede, mens der spilles musik.
Musikken må ikke kunne høres udenfor efter kl. 01.30 af hensyn til naboerne.

Forsamlingshuset må ikke bruges til nogen form for ungdomsfester – heller ikke med forældre-
deltagelse.

Fyrværkeri, grill og anden brug af åben ild er strengt forbudt. (-da nabohuset er stråtækt.)

Eventuelt ødelagt inventar fradrages i depositum – dette gælder også gæsters unødige brug af
skumslukker.

Lejer skal meddele evt. ødelagt inventar til udlejer.
Ved problemer under lejemålet kontaktes den person, der har udleveret nøglen. Lejer er ikke berettiget
til selv at bestille håndværkere til udbedring af evt. mangler.

Lejer medbringer selv viskestykker, karklude, håndklæder, toiletpapir, håndsæbe o. lign. Udlejer sørger
for affaldssække, alt til opvaskemaskinen samt kaffefiltre.

Gennemgå disse regler for alle, som hjælper til. Det er lejers ansvar, at tingene bliver gjort rigtigt.
Ved overtrædelse af ovenstående kan bestyrelse / udlejer lukke festen.